Data Center

مرکز داده ها، در واقع نوعی از اتاق تجهیزات می باشد که  کلیه زیر ساخت های فیزیکی و غیر فعال و همچنین تجهیزات فعال مورد نیاز برای تجمیع سرور ها و ارائه سرویس های جامع و یکپارچه در سطح کلان را دارا باشد . شما می توانید با تماس با ما از مشاوره رایگان برخودار شوید .

بخش های مختلف مرکز داده

 • زیر ساخت فیزیکی مرکز داده
 • جانمایی و طراحی چیدمان درون مرکز داده
 • کابل کشی ساخت یافته و تجهیزات لایه یک
 • سیستم و منابع تأمین برق در مرکز داده
 • سیستم برق بدون وقفه و ژنراتورهای برق پشتیبان
 • سیستم روشنایی
 • سیستم تهویه مطبوع (سرمایش/گرمایش) و کنترل شرایط محیطی درون سایت
 • سیستم امنیت فیزیکی و دسترسی مرکز داده
 • سیستم اعلام و اطفاء حریق مرکز داده
 • سیستم نظارت و کنترل تجهیزات مرکز داده

طراحی تفصیلی مرکز داده و پیاده سازی آن

روند راه اندازی و تجهیز مرکز داده ها

 • آماده سازی سایت و ساختمان مورد نیاز
 • آماده سازی بستر ارتباطی مورد نیاز
 • آماده سازی زیر ساخت های مورد نیاز مانند سیستم اپراتور تلفن، سیستم های برق بدون وقفه، سیستم های اعلام و اطفاء حریق و …
 • تجهیز سایت به دستگاه های واسط ارتباطی
 • تجهیز سایت به نرم افزارهای مدیریتی و نظارتی
 زیرساخت فیزیکی
زیر ساخت فیزیکی مورد نظر در مرکز داده و یا اتاق های سرور شامل دو مبحث خواهد بود.
ساخت، بهینه سازی یا تقویت سازه و ساختمان
تجهیز اتاق سرور یا مرکز
 

اجرای دقیق، متناسب با طراحی و با تکیه بر متدولوژی پیاده سازی زیرساخت فیزیکی شبکه های کامپیوتری و مبتنی بر استانداردهای روز، به پشتوانه نگرش و تعهد کارشناسان و تکنسین های مجرب در این واحد

استاندارد سازی

سقف کاذب

سقف کاذب یکی از عناصری است که در دیتاسنتر الزامی است. سقف اتاق سنتر به ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه های اصلی ساختمان وارد می شود . لوله ها و سیم کشی سیستم اعلام و اطفاء حریق از طریق سقف کاذب انجام میگردد. کابل کشی برای سیستم نظارت تصویری و نصب خود دوربین نیز گاهی در سقف کاذب انجام میگردد.

 چیدمان
مطالعه و شناسایی زیرساخت ها و سرویس های موجود سازمان؛
امکان سنجی و نیازسنجی؛
ارائه طرح توجیهی شبکه کامپیوتری از دیدگاه صرفه جویی اقتصادی و نیروی انسانی؛
طراحی تفصیلی شبکه کامپیوتری و پیاده سازی آن؛
تهیه RFP مناقصه خرید و پیاده سازی.
طراحی فضا بندی و زیر ساخت های محیطی؛

استاندارد ایجاد زیرساخت فیزیک مرکز داده (بخش مکانیکال)

       ♦️ سیستم امنیت فیزیکی      

       ♦️ اعلام و اطفای حریق      

       ♦️ سرمایش و گرمایش و رطوبت      

       ♦️ سیستم مدیریت یکپارچه (BMS)  

سیستم تهویه

انتخاب سیستم خنک کننده بر اساس نوع و سطح درجه بندی مرکز داده انجام می گیرد. باید از تکنولوژی استفاده شود که قادر به کاهش بار تهویه هوا در اتاق سرور باشد زیرا قبل از آنکه گرما در فضای اتاق سرور پخش شود جمع آوری و به خارج از اتاق سرور منتقل شود.

اعلان و اطفاء حریق

روش های استاندارد سیستم های اعلام حریق باید به شکلی باشد که سبب آسیب رسانی به سرور ها و سایز تجهیزات نشود ، برای تشخیص آتش سوزی ، سنسور های تشخیص ، کپسول های اطفاء حریق ، کنترولر مرکزی راه اندازی و فعال سازی شود سیستم اعلام حریق علاوه بر آژیر و هشدار می تواند به مدیران شبکه SMS زده و آنان را از وضعیت موجود آگاه نماید .

سینی کابل و لدر برای کابل کشی

سینی های کابل باید به نحوی اجرا شود که جلو مسیر هوا را در زیر کف کاذب سد نکند. سینی های زیر کف کاذب ممکن است به صورت چند طبقه طراحی شوند تا فضای کمتری را اشغال نموده و ظرفیت بیشتری را عرضه نماید . سینی های فلزی باید به سیستم ارت مرکز داده متصل شود.

طراحی مرکز داده